Czas targów

targi_w_kantonieW tym wpisie chciałbym krótko, na podstawie miasta Poznań przedstawić jak impreza targowa wpływa bezpośrednio na funkcjonowanie całego miasta. Stoisko targowe to tylko pierwszy z wielu przystanków, jakie na swojej drodze mają zarówno oglądający jak i uczestniczący w całej imprezie ludzie. W wielu firmach delegacja na targi ma na celu zapoznanie się z najnowszymi rozwiązaniami na rynku , wybadanie najkorzystniejszych rozwiązań oraz pozyskanie dodatkowej wiedzy.

Bardzo często zapomina się dodać, że targi to także idealna okazja do integracji z innymi graczami na rynku lub ze swoimi współpracownikami. W ten sposób wieczór po targach zamienia się na kosztowną imprezę na koszt firmy. Delegacje zwykle wynajmują hotele w centrum miasta i wieczorami udają się do rozmaitych lokali z celach typowo rozrywkowych. Miasto oczywiście jest zwykle przygotowane na tego typu scenariusze, a miejscowi restauratorzy oraz właściciele klubów zacierają ręce licząc na pokaźne zyski. Z tego wniosek, że targi branżowe oprócz dostarczenia wiedzy oraz prezentacji najnowszych rozwiązań w danej dziedzinie są bardzo dobrym stymulatorem weekendowej konsumpcji w mieście.